آرشیو مطالب : مغز

سكته مغزی خطر زوال عقل را بالا می برد

سكته مغزی خطر زوال عقل را بالا می برد

عدم تاثیر آسپرین و روغن ماهی در پیشگیری از سكته اول

عدم تاثیر آسپرین و روغن ماهی در پیشگیری از سكته اول
به همت محققان دانشگاه تهران صورت می گیرد

بهینه سازی سیستم پایش میزان اكسیژن بافت مغز در حین جراحی قلب باز

بهینه سازی سیستم پایش میزان اكسیژن بافت مغز در حین جراحی قلب باز

یك راه حل برای كاهش خطر سكته مغزی

یك راه حل برای كاهش خطر سكته مغزی

تاثیر ارتباطات اجتماعی بر سلامت

تاثیر ارتباطات اجتماعی بر سلامت
بیمارستان دی
deyhospital.ir - تمامی حقوق سایت بیمارستان دی محفوظ و متعلق به مالک دامنه است

بیمارستان دی

بهداشت و درمان