در گفت وگو با بیمارستان دی تشریح شد

نتایج ارزیابی های تکمیلی واکسن پاستوکووک

نتایج ارزیابی های تکمیلی واکسن پاستوکووک به گزارش بیمارستان دی، مدیر گروه تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران در تشریح نتایج ارزیابی های تکمیلی واکسن «پاستوکووک»، اظهار داشت: کارایی واکسن­ های کووید19 تولیدی مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا بعنوان دُز یادآور، در تحریک سیستم ایمنی به صورت معناداری، بالاتر از دُزهای یادآوری نظیر سینوفارم و آسترازنکا بوده است.


دکتر آمیتیس رمضانی در گفت و گو با ایسنا، با تأکید بر این که انستیتو پاستور ایران بیش از ۱۰۰ سال است که نقشی ماندگار در کنترل بیماریهای عفونی شامل هاری، طاعون، وبا، سل، تب های راجعه، مالاریا و هپاتیت در کشور دارد، اظهار داشت: با شروع همه گیری بیماری کووید۱۹، متخصصان و کارشناسان این موسسه با انجام مطالعات مستمر تا حالا نقش مهمی در شناسایی و کنترل این بیماری داشته اند. این فعالیت ها شامل راه اندازی آزمایشات تشخیص مولکولی ویروس کرونا، مطالعات پیش بالینی و بالینی واکسن پاستوکووک و تولید این واکسن و نیز ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مبتلایان بوده است.
وی ادامه داد: انجام مطالعات بر روی طراحی و تولید واکسن مقابل بیماری کووید۱۹ به شکل گسترده ای در این موسسه انجام شده و مطالعات تکمیلی آن نیز در حال اجراست. تا حالا ۱۸ مقاله از مطالعات فازهای مختلف توسعه و مطالعات بالینی واکسن های سوبرانا (پاستوکووک) توسط تیم های ایرانی و کوبایی انتشار یافته است.
مزایای واکسن پاستوکووک این متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری با اعلان اینکه واکسن های سوبرانا۲ و سوبرانا پلاس در انستیتو فینلای کوبا توسعه یافته و تولید شده است، اشاره کرد: این واکسن ها با اسامی پاستوکووک و پاستوکووک پلاس در انستیتو پاستور ایران و بعد از انتقال موفقیت آمیز فناوری تولید می شوند. این واکسن مجوز تزریق را در کشورهای ایران، کوبا، بلاروس، مکزیک، نیکاراگوئه و ونزوئلا کسب کرده است.
او با اشاره به این که سوبرانا (پاستوکووک)، یک واکسن بر پایه پروتئین نوترکیب است، اشاره کرد: با شروع پاندمی کووید۱۹ که کشور با چالش تامین واکسن مواجه بود، مزیت بالقوه این واکسن، در تولید نسبتا سریع و مقرون به صرفه آن و پایداری آن در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد، در کنار اثربخشی بالا و بی خطری آن، یک مزیت رقابتی خوب برای این واکسن فراهم نمود. خوشبختانه برمبنای مطالعات انجام شده، مجوز استفاده از این واکسن، به عنوان دز یادآور تمام واکسن های کشور هم صادر شد و این واکسن علاوه بر بزرگسالان، قابلیت تزریق به سنین ۵ تا ۱۸ سال را هم در کشور دارد.
کارایی بالای واکسن پاستوکووک عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران افزود: واکسن های سوبرانا۲ و سوبرانا پلاس در انستیتو فینلای کوبا توسعه یافته و تولید شده است و بعد از انتقال تکنولوژی موفق، با اسامی پاستوکووک و پاستوکووک پلاس در انستیتو پاستور ایران تولید شده اند. واکسن های مذکور برمبنای زیرساخت پروتئینی و با بهره مندی از تکنولوژی واکسن های کونژوگه طراحی شده اند که دارای سطح ایمنی زایی بالا و عوارض خیلی کم در مقایسه با سایر واکسن ها بوده است.
وی ادامه داد: همین طور از مزایای این واکسن ها، می توان به تولید نسبتا سریع و اقتصادی و قابلیت نگهداری در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد اشاره نمود. علاوه بر بزرگسالان، واکسن پاستوکووک، مجوز تزریق برای کودکان بالای پنج سال را نیز در کشور داراست.
او با اعلان اینکه مرحله سوم کارآزمایی بالینی این واکسن ها با هدف بررسی اثربخشی، ایمنی و ایمنی­ زایی در جمعیت ۱۸ تا ۸۰ سال تحت نظارت سازمان غذا و دارو بر روی جمعیت حدود ۲۴۰۰۰ نفر در ایران انجام گرفت، اظهار داشت: نتایج مطالعه مذکور که در مجله JAMA Network Open منتشر گردید نشان داد تزریق واکسن پاستوکووک از قابلیت خوبی جهت پیش گیری از عفونت علامت دار بیماری کووید۱۹ و نیز فرم های شدید بیماری برخوردارست. در رژیم سه دوزه، اثربخشی واکسن در پیش گیری از فرم های علامت دار بیماری حدود ۶۵ درصد و در پیش گیری از بستری و فرم های شدید بیماری حدود ۹۷ درصد به دست آمد که عدد بسیار قابل اطمینان و مناسبی است. در عین حال، بی خطری این واکسن در این مطالعه نشان داده شده است.
وی ادامه داد: با توجه به این که در شروع برنامه واکسیناسیون کشوری، درصد قابل توجهی از افراد واکسن های بر پایه ویروس غیرفعال (مانند سینوفارم و بهارات) و یا بر پایه آدنوویروس (آسترازنکا) دریافت کرده بودند و تزریق واکسن های یادآور در ادامه پاندمی کرونا سفارش شده است، لزوم انجام مطالعات جهت بررسی ایمنی زایی و بی خطری واکسن پاستوکووک به عنوان دز یادآور برای این افراد لازم بود. بر این اساس، ارزیابی ایمنی زایی و بی خطری واکسن پاستوکووک پلاس به عنوان دز یادآور در افرادی که قبلا دو دز واکسن بهارات و نیز افرادی که دو دز واکسن آسترازنکا یا سینوفارم دریافت کرده بودند، توسط پژوهشگران انستیتو پاستور ایران انجام شد.
او به ارزیابی اثربخشی و بی خطری دز یادآور واکسن پاستوکووک پلاس بر روی افراد ایمن شده با واکسن های غیرفعال اشاره نمود و اظهار داشت: در مطالعه ای که بر روی افرادی که دو دز واکسن بهارات دریافت کرده بودند، انجام شد، نشان داده شد که درصدی از این افراد سه ماه پس از تزریق دز دوم، فاقد آنتی بادی های حمایت کننده مقابل عفونت کووید۱۹ بودند.
رمضانی اشاره کرد: تزریق واکسن تولیدی کووید۱۹ انستیتو پاستور ایران در افرادی که فاقد تیتر کافی از آنتی بادی بوده یا خیلی زود آنرا از دست داده بودند منجر به افزایش قابل توجه آنتی بادی های ضد اسپایک (پوشش ویروس) و نیز آنتی بادی های خنثی کننده مقابل بیماری کووید۱۹ شد. این مطالعه نشان داد که واکسن پاستوکووک پلاس به عنوان یک واکسن مبتنی بر پروتئین می تواند آنتی بادی های مؤثری را مقابل SARS-CoV-۲ در افراد واکسینه شده با دو دز واکسن غیرفعال، بوجود آورد.
وی ادامه داد: باتوجه به داده های بدست آمده در این مطالعه، قدرت بالایی در تقویت پاسخ های ایمنی هومورال از نظر آنتی بادی های خنثی کننده و آنتی بادی ضد اسپایک در دریافت کنندگان این واکسن دیده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که درد در محل تزریق و ضعف، عوارض شایع پس از دریافت واکسن پاستوکووک پلاس بودند. در این مطالعات همین طور مشخص شده که کارایی دز یادآور واکسن­ های پاستوکووک و پاستوکووک پلاس، مشابه یکدیگر بوده و عوارض جانبی خاصی نیز متعاقب تزریق آن­ها گزارش نشده است.
مدیر گروه تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران، اشاره کرد: در مطالعه ای دیگر، افراد واکسینه شده با واکسن آسترازنکا و همین طور گیرندگان واکسن سینوفارم بررسی شدند. این افراد برمبنای دریافت دزهای یادآور متفاوت گروه بندی شدند که شامل دریافت کنندگان سه دز آسترازنکا، دو دز آسترازنکا و یک دز پاستوکووک پلاس، سه دز سینوفارم و دو دز سینوفارم و یک دز پاستوکووک پلاس بودند.
وی با اعلان اینکه هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه دو استراتژی متفاوت واکسیناسیون بود تا مشخص شود دز یادآور از نوع متفاوت چه تفاوتی از نظر ایمنی زایی و نیز بی خطری با دزهای یکسان واکسن دارد، اشاره کرد: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که واکسن پاستوکووک پلاس موجب افزایش سطح آنتی بادی ضد اسپایک و نیز آنتی بادی های خنثی کننده در هر دو گروه ( افرادی که برای واکسیناسیون اولیه آسترازنکا یا سینوفارم دریافت کرده بودند) شد. این افزایش در مقابل نوع یکسان دز یادآور، چشم گیر بوده و نیز عوارض کمتری نسبت به واکسن آسترازنکا در پی داشت.
وی ادامه داد: مقایسه ایمنی زایی واکسن پاستوکووک و پاستوکووک پلاس به عنوان دز یادآور در افراد ایمن شده با دو دز واکسن سینوفارم نشان داد که قدرت تولید آنتی بادی های ضد اسپایک و خنثی کننده بین هر دو گروه، مشابه بوده و پایداری خوبی تا شش ماه بعد از تزریق نشان دادند. نتایج این مطالعه بتازگی در مجله معتبر Scientific Reports که از مجلات زیرمجوعه Nature می باشد، به چاپ رسیده است.
قابلیت خنثی سازی ویروس امیکرون این متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری افزود: آنتی بادی های موجود در سرم افراد واکسینه با دو دز واکسن های سینوفارم، بهارات و آسترازنکا که دز یادآور پاستوکووک پلاس دریافت نمودند، از نظر قابلیت مقابله با واریانت امیکرون هم مورد بررسی قرار گرفتند که در تمامی آزمایشات، افراد ایمن شده با دوز یادآور پاستوکووک پلاس از قابلیت بالایی برای مقابله با ویروس امیکرون برخوردار بودند.
پایداری ایمنی ناشی از واکسن های پاستوکووک وی ادامه داد: همین طور نتایج ارزیابی پایداری ایمنی حاصل از واکسن های پاستوکووک و پاستوکووک پلاس در افرادی که ۳ دز از این واکسن­ ها را دریافت کرده بودند، نشان داده است که شش ماه پس از تزریق دز سوم، کماکان پاسخ ایمنی قابل قبولی در افراد دریافت کننده حفظ شده است. همین طور در مقاله دیگر انتشار یافته توسط تیم گروه تحقیقات بالینی و اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران که در مجله Pathogens and Disease به چاپ رسیده است به بررسی عوارض طولانی مدت واکسن کووید-۱۹ در دریافت کنندگان رژیم استاندارد پاستوکووک و رژیم های تلفیقی سینوفارم و آسترازنکا در یک دوره 18 ماهه پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان داده است که عوارض احتمالی ناشی از واکسن خیلی کم است.
به گزارش بیمارستان دی به نقل از ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی انستیتو پاستور ایران؛ این مطالعات نشان داده است که کارایی واکسن­ های کووید۱۹ تولیدی مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا به عنوان دز یادآور، در تحریک سیستم ایمنی بصورت معناداری، بالاتر از دزهای یادآوری نظیر سینوفارم و آسترازنکا بوده است. مطالعات تکمیلی بر روی دریافت کنندگان واکسن های کووید۱۹ در انستیتو پاستور ایران در حال انجام می باشد. ارزیابی عوارض احتمالی واکسن های انستیتو در بازه زمانی بلند مدت، شناسایی و بررسی اثربخشی و نیز عوارض آنها در افراد دارای بیماری زمینه ای نیز در دستور کار است تا محققین این موسسه بتوانند گامی مؤثر در گردآوری اطلاعات مؤثق و اطمینان بخش و نیز مورد نیاز مردم جامعه فراهم آورند.
منبع:

1402/03/15
18:59:06
5.0 / 5
218
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴
بیمارستان دی
deyhospital.ir - تمامی حقوق سایت بیمارستان دی محفوظ و متعلق به مالک دامنه است

بیمارستان دی

بهداشت و درمان