نقش مدرسه در ارتقای سلامت دانش آموزان

نقش مدرسه در ارتقای سلامت دانش آموزان به گزارش بیمارستان دی مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اظهار داشت: برنامه های ارتقای سلامت در نوجوانان و دانش آموزان از هزینه اثربخش ترین برنامه ها است؛ نوجوانان و دانش آموزان امروز، والدین فردا هستند. توفیق در ارتقای سلامت آنها تضمین كننده سلامت نسل حاضر و آینده كشور است كه پایداری برنامه های توسعه را به دنبال دارد.


به گزارش بیمارستان دی به نقل از ایسنا، دكتر حامد بركاتی با تاكید بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی نوجوانان، بیان كرد: حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی نوجوانان یكی از ضروریات نظام سلامت كشور در جهت تحقق اصول ۳، ۱۰، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، بند ۲ سیاست های كلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۱۱۲، ۸۵، ۸۶ و ۹۷ از بخش سوم برنامه چهارم توسعه كشوروماده ۴۹ برنامه پنجم توسعه و همچنین برنامه ششم توسعه است.

وی ادامه داد: برخورداری از سلامت همینطور یكی از نیازها و حقوق اساسی بشر و زیربنای توسعه پایدار جوامع تلقی می شود. نوجوانان و دانش آموزان سرمایه های اصلی كشور هستند و پرورش آنها از هدف های اصلی برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی می باشد.

بركاتی بیان كرد: برای دستیابی به اهداف توسعه باید تامین بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی این گروه بعنوان لزوم و اولویت برنامه های توسعه ای مورد توجه قرار گیرد. اغلب قریب به اتفاق این گروه سنی در حال تحصیل بوده و در معرض مخاطرات جسمی، رفتاری و اجتماعی ویژه این سنین هستند و عرضه خدمات بهداشتی، ارتقای آگاهی و دانش بهداشتی و تقویت رفتارهای مثبت بهداشتی از بروز بیشتر این مخاطرات جلوگیری می كند.

مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، اشاره كرد: سلامت حق طبیعی هر انسان، ازجمله نوجوانان و دانش آموزان است و این مورد می تواند مهمترین دلیل لزوم حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی نوجوانان و دانش آموزان، محسوب شود.

وی با اشاره به اینكه برآوردها در اقتصاد بهداشت نشان می دهند كه این گروه سنی از لحاظ كمّی و كیفی با ارزش ترین گروه های سنی اجتماع محسوب می شوند، اشاره كرد: به صورت ویژه، نوجوانان و دانش آموزان در بهترین سنین برای فراگیری مهارت های سالم زیستن قرار دارند. بنیان خیلی از رفتارهای اثرگذار بر سلامت و شیوه زندگی افراد در سنین نوجوانی شكل می گیرد. هرچند كه این گروه سنی، در مقایسه با گروه های جوان تر و مسن تر، مرگ و میر كمتری دارند، اما رفتارها و شیوه زندگی كه در این سنین در پیش گرفته می شود، تاثیری شگرف بر بار بیماری های عمده در آینده دارد.

بركاتی خاطرنشان كرد: برنامه های ارتقای سلامت در نوجوانان و دانش آموزان از هزینه اثربخش ترین برنامه ها است؛ نوجوانان و دانش آموزان امروز، والدین فردا هستند. توفیق در ارتقای سلامت آنها تضمین كننده سلامت نسل حاضر و آینده كشور است كه پایداری برنامه های توسعه را به دنبال دارد.

مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت عنوان كرد: نوجوانان و دانش آموزان می توانند بیشترین تاثیرات را بر همسالان و اعضای خانواده خود داشته باشند. تامین، حفظ و ارتقای تندرستی آنها برای سلامت خانواده و جامعه در حال و آینده، اصلی مهم، اساسی و ضروری می باشد.

نقش مدرسه در ارتقای سلامت دانش آموزان

وی با اشاره به اینكه پس از خانواده، مدرسه مهم ترین نقش را در سلامت نوجوان و دانش آموز دارد، اظهار نمود: دانش آموز در مدرسه علاوه بر یادگیری مهارت خواندن و نوشتن، دانش ها، نگرش ها و رفتارهای جدید را می آموزد كه این رفتارها علاوه بر تاثیر برسلامت فردی، نقش تعیین كننده در سلامت خانواده و جامعه دارد.

وی افزود: مدرسه جایگاه ویژه ای برای افزایش سواد سلامت و توسعه سلامت دانش آموزان، كاركنان مدرسه، خانواده ها و افراد جامعه است. كودك ساعات زیادی را در مدرسه به سرمی برد، در آنجا رشد می یابد و تكامل پیدا می كند، ازاین رو افزایش آگاهی عمومی در مورد بهداشت مدارس و برنامه های آن امری ضروری می باشد، تا در جهت اجرای مطلوب برنامه های بهداشتی مدارس و دانش آموزان و ارتقاء سلامت این گروه موفق باشیم.

بركاتی بیان كرد: بستر مدرسه كه دانش آموزان ساعات زیادی از عمر خویش را در آن محیط می گذرانند، بهترین و مناسب ترین موقعیت برای ایجاد دانش، آگاهی و بهبود نگرش و عملكرد بهداشتی آنان بشمار می رود كه باید در كنار توجه به سایر كودكان و نوجوانان غیر شاغل به تحصیل مد نظر قرار گرفته و در تدوین برنامه های توسعه بهداشتی ودرمانی مورد عنایت و توجه ویژه ای قرار گیرد و به همین جهت و در كنار تمام فعالیت ها، فعال كردن خود دانش آموزان، والدین، مربیان و معلمین آنها در جهت سلامتی خود و جامعه درحال و آینده یكی ازضروری ترین مسائلی است كه باید در برنامه های جاری نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی بخش بهداشت، آموزش و پرورش و سایر ارگان های ذیربط مورد عنایت و پیگیری قرار گیرد.

مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت عنوان كرد: هدف نهایی بهداشت مدارس، توسعه و تعمیم سلامت دانش آموزان و محیط های آموزشی و فرهنگی خاص آنها در جهت تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت فكری، جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی آنها و جامعه است.

وی اظهار داشت: اداره سلامت نوجوانان و مدارس دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، یكی از واحدهای تابعه معاونت بهداشت است كه با هدف تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت نوجوانان، دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی و مدارس تشكیل شده است و برای رسیدن به هدف مذكور برنامه های مختلفی را به اجرا در می آورد و برای موفقیت در امور مذكور با دستگاه ها و سازمان هایی مانند، آموزش و پرورش، شهرداری، وزارت تعاون و رفاه، امور زنان دفتر ریاست جمهوری، امور بین الملل آموزش و پرورش، اتباع خارجی، صدا و سیما و كلیه واحدهای درون سازمانی مانند، مركز مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر، مركز بهداشت محیط و حرفه ای، دفتر بهبود تغذیه جامعه، دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، دفتر آموزش بهداشت، مركز توسعه شبكه و مركز روابط عمومی در تعامل و همكاری تنگاتنگ است.

به گزارش وبدا، وی تصریح كرد: برنامه ریزی برای حفظ و ارتقای سلامت نوجوانان زمانی بیشتر مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران نظام سلامت كشور قرار می گیرد كه بدانیم این گروه سنی حدود ۲۰ درصد جمعیت كل كشور را به خود اختصاص داده اند و ازاین رو، لزوم توجه به نیازهای خاص این گروه سنی و اهمیت مدیریت همه جانبه سلامت آنها از امور مهم می باشد.

وی درمورد اقدامات اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در حوزه گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال، كه با هماهنگی وزارت آموزش وپرورش در دست اجرا است، اظهار داشت: همچون این اقدامات می توان به نظام مراقبت سلامت گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال اشاره كرد؛ یكی از مهم ترین سیاست های بهداشتی، جلوگیری از بیماری ها است كه در چارچوب خدمات بهداشتی برنامه ریزی می شود. این به منظور ممانعت از وقوع مشكلات بهداشتی، شناسایی مشكلات و انجام بموقع اقدامات اولیه و مدیریت آنها برنامه ریزی شده است، هدف كلی این اقدام، تامین، حفظ و ارتقا سلامت جسمی و روانی، رفتاری گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال است.

مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینكه مراقبت ها در جمعیت دانش آموزی و با انجام معاینات دوره ای در پایه های تحصیلی انجام می شود، اظهار داشت: بدو ورود به مدرسه (سنجش سلامت نو آموزان بدو ورود به دوره ابتدایی و پیش دبستانی)، در چارچوب "طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نو آموزان بدو ورود به مدرسه" با همكاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی و دفتر سلامت و تندرستی آموزش و پرورش، پایه چهارم و پایه اول دوره متوسطه اول و پایه اول دوره متوسطه دوم انجام می شود.

۴.۳ میلیون نفر، جمعیت دانش آموزی تحت پوشش برنامه های بهداشتی و پیشگیری

وی با اشاره به اینكه جمعیت دانش آموزی تحت پوشش بالغ بر ۴.۳ میلیون نفر است، افزود: این جمعیت سالانه معاینه می شوند. این معاینات در دو سطح غیر پزشك و پزشك و بر مبنای بسته های خدمات گروه سنی هدف، ویژه پزشك و غیر پزشك انجام می شود. خدمات غیرپزشك شامل، ارزیابی مقدماتی فرد از نظر وضعیت واكسیناسیون، رشد (قد و نمایه توده بدنی BMI)، بینایی، شنوایی، پوست و مو (شپش و گال)، دهان و دندان، سل و آسم، سلامت روان، فشارخون، رفتارهای پرخطر (تغذیه نامناسب، كم تحركی، در معرض مواد دخانی بودن، مصرف مواد دخانی، سوء مصرف مواد، رفتار جنسی ناایمن، خشونت)، عرضه خدمات اولیه در فوریت ها (سوختگی، گزش جانوران زهر دار و سایر صدمه های محیطی)، احیای پایه قلبی- عروقی و آموزش بهداشت فردی، تغذیه مناسب و تغذیه دوران بلوغ، فعالیت فیزیكی، جلوگیری از حوادث ترافیكی، سفارش های ایمنی، دوران بلوغ و بهداشت دوران بلوغ) و آموزش های موردی بر مبنای مبتلا شدن فرد به بیماری، است.

بركاتی اضافه كرد: خدمات پزشكی هم شامل، بررسی از نظر سابقه بیماری، عادت در خانواده، شناسایی افراد مبتلا به بیماری های نیازمند مراقبت ویژه (دیابت، صرع، آسم، بیماری قلبی عروقی، سل، هموفیلی، تالاسمی) معاینه سیستمیك و بررسی قد و نمایه توده بدنی BMI (موارد ارجاعی از سطح اول عرضه خدمات)، واكسیناسیون (موارد ارجاعی از سطح اول عرضه خدمات)، بررسی مخاطات از نظر آنمی و هپاتیت، معاینه چشم و گوش (موارد ارجاعی از سطح اول عرضه خدمات)، پوست و مو، تیروئید، ریه (موارد ارجاعی آسم و سل از سطح اول عرضه خدمات) قلب و عروق، فشارخون (موارد ارجاعی از سطح اول عرضه خدمات)، اسكلتی- عضلانی، شكم، ادراری تناسلی، روند بلوغ، روانپزشكی، رفتارهای پرخطر (مصرف مواد دخانی، سوء مصرف مواد، رفتار جنسی ناایمن و STI)، عرضه خدمات اولیه در فوریت ها (سوختگی، گزش جانوران زهردار و سایر صدمه های محیطی)، احیای قلبی- عروقی، است.

وی با اشاره به اینكه آموزش های بلوغ و سلامت باروری در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه اول در سطح كشور به منظور افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملكرد گروه سنی ۹ تا ۱۸ سال پیرامون بهداشت بلوغ و باروری از بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی از دیگر خدمات عرضه شده است، درمورد نظام مراقبت سلامت گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال غیر دانش آموز هم خاطرنشان كرد: تعلیم و تربیت و معضلات و مشكلات مربوط به آن، یكی از بحث انگیزترین مسائل در جوامع مختلف بوده و است. علل این اهمیت را هم می توان به نكاتی چون ضرورت تعلیم و تربیت صحیح نسل آتی، حساسیت و شكنندگی نوجوانان در مقابل مسائل مختلف، تاكید والدین بر تعلیم و تربیت درست فرزندان؛ حركت سرسام آور جوامع به سمت رشد و ترقی و بسیاری نكات ریز و درشت دیگری، نسبت داد. بنابر علل ذكر شده، ترك تحصیل دانش آموزان یكی از معضلاتی است كه می توان آنرا به علل مختلف، آفتی برای ساختار آموزشی، پرورشی جوامع دانست.

مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینكه جمعیت نوجوانان غیر دانش آموز در حدود ۲ میلیون نفر برآورد شده است، اظهار نمود: این برنامه با هدف كلی ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال غیردانش آموز طراحی شده است. شناسایی جمعیت نوجوانان غیر دانش آموز در گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشكی كشور و در سنین ۵ یا ۶ سالگی، ۹ سالگی، ۱۲ سالگی و ۱۵ سالگی انجام می شود.

وی درمورد برنامه مدارس مروج سلامت هم عنوان كرد: این برنامه با هدف كلی ترویج و استقرار مفاهیم ارتقای سلامت در میان دانش آموزان و اولیاء مدارس و با رویكرد به محورهای، برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس، عرضه خدمات بالینی در مدارس، سلامت محیط مدارس، بهبود تغذیه در مدارس، تحرك فیزیكی و فعالیت بدنی در مدارس، ارتقای سلامت كاركنان مدارس، خدمات سلامت روان و مشاوره ای در مدارس، مشاركت والدین و جامعه در برنامه های ارتقای سلامت در مدارس و شبكه داوطلبان سلامت دانش آموزان اجرا می شود.

فعالیت ۱۸ هزار مدرسه مروج سلامت در كشور

وی افزود: برنامه مدارس مروج سلامت از سال ۱۳۸۶ با امضای تفاهم نامه ای بین وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی آغاز و در سال تحصیلی ۱۳۸۹- ۱۳۸۸ به صورت پایلوت در ۷۲ مدرسه در كشور به اجرا درآمد. در سال آغازین اجرای كشوری برنامه (سال تحصیلی۱۳۹۰-۱۳۸۹)، تعداد مدارس مروج سلامت حدود ۷۰۰ مورد بوده و این میزان طی سال های بعد به ترتیب به ۱۲۵۰۰ مدرسه در سال۹۱-۹۰ و حدود ۱۸۰۰۰ مدرسه در سال ۹۴-۹۳ افزایش یافته است.

وی خاطرنشان كرد: با اجرای برنامه مدارس مروج سلامت تلاش در توانمند سازی دانش آموزان، والدین، كاركنان و اولیای مدارس در زمینه مفاهیم ارتقای سلامت نوجوانان و مدارس و ساختار مدارس مروج سلامت، عرضه بسته های خدمات سلامت در یك مجموعه ادغام یافته و تامین شاخصهای آن در سطح كلیه مدارس كشور و بهبود الگوی تغذیه ای دانش آموزان داریم.

بركاتی اضافه كرد: همچنین، جلوگیری از رفتارهای مخاطره آمیز سلامت در دانش آموزان، بهبود وضعیت بیماریابی و درمان دانش آموزان مبتلا به اختلالات و مشكلات سلامتی، بهبود شرایط فیزیكی مدارس، افزایش مشاركت دانش آموزان، كاركنان، اولیا و مربیان در زمینه ارتقای سلامت نوجوانان و جامعه و عرضه خدمات مشاوره ای با اجرای صحیح برنامه برنامه مدارس مروج سلامت میسر خواهد شد.

مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمورد برنامه مراقبت از بیماری ها در نوجوانان گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال، بیان كرد: این برنامه با هدف كلی ارتقای كیفیت عرضه خدمات بیماری های واگیر و غیر واگیر شایع در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال طراحی شده است.

وی افزود: اطلاعات حاصل از معاینات سال ۱۳۹۱ نشان داده است كه ۱.۲ درصد دانش آموزان مبتلا به بیماری های نیازمند مراقبت ویژه (دیابت، آسم، صرع) هستند و همینطور حدود یك درصد از دانش آموزان معاینه شده مبتلا به پدیكلوز سر بودند. هدف از اجرای این برنامه، ارتقای كیفیت خدمات بیماری های نیازمند به مراقبت ویژه درگروه سنی ۵ تا ۱۸ سال به منظور كاهش عوارض و بار بیماری ها، شناسایی بموقع پدیكولوزیس در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و انجام مداخلات لازم به منظور كاهش بار بیماری ها و اختلالات آن است.

وی درمورد برنامه جلوگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال، اشاره كرد: امروزه در تمامی كشورهای دنیا بیماری های مزمن غیرواگیر رتبه اول مرگ در تمامی سنین را به خود اختصاص داده اند. این بیماری ها عوامل خطر شناخته شده قابل تغییری دارند كه جلوگیری از آنها احتیاج به فرهنگ سازی خاص و آموزش هایی در ارتباط با شیوه سالم زندگی را می طلبد. بنابراین، تغییر در عوامل خطر این بیماری ها همچون مصرف دخانیات، رفتارهای تغذیه ای نامطلوب و بی تحركی از مهم ترین اقدامات در پیشگیری اولیه در این رده سنی شمرده می شود. با نتیجه گیری از مطالعات مختلف در سطح دنیا و بخصوص یافته های مركز پیشگیری و كنترل بیماری ها (CDC) در آمریكا، سازمان جهانی بهداشت، عواملی كه سبب مرگ و میر و عوارض در این گروه سنی می شوند را در حیطه رفتارهای پرخطر برای سلامت تقسیم بندی كرده است كه عبارتند از، رفتارهای در رابطه با صدمات غیرعمدی و خشونت، مصرف دخانیات، مصرف الكل، سوء مصرف مواد، رفتار جنسی پرخطر، رفتارهای تغذیه ای ناسالم و فعالیت جسمی ناكافی.

بركاتی اظهار داشت: مدل بررسی رفتاری توسط سازمان جهانی بهداشت با همكاری سازمان ملل متحد، یونیسف، یونسكو، UNAIDS و مركز كنترل و پیشگیری بیماری های ایالات متحده بنیان گذاشته شده است و بعنوان ابزاری جهت بررسی جهانی وضعیت و روند تغییر رفتارهای سلامت و عوامل حفاظت كننده در سنین نوجوانی در سطح بین المللی سفارش و ترویج می شود. در همین راستا، در جمهوری اسلامی ایران مطالعاتی به اجرا در آمده است. نظام مراقبت از رفتارهای پرخطر از سال ۱۳۸۳ به صورتRepeated Survey توسط مركز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به اجرا درآمد. نظام مراقبت مدون برای رفتارهای تهدید كننده سلامت در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال هم از همان سال توسط اداره سلامت نوجوانان و مدارس طراحی و در چند مرحله اجرا شده است.

وی افزود: یافته های طرح كشوری CASPIAN كه تا سال ۱۳۹۴ در ۵ فاز و با همكاری وزارت آموزش و پرورش و حمایت سازمان جهانی بهداشت و یونیسف اجرا شده است، نشان داد كه خیلی از رفتارها و عوامل خطرزا در این گروه سنی وجود دارد. این مطالعات تأییدی بر برنامه ریزی مداخلات مرتبط در چارچوب برقراری یك نظام مراقبت در دانش آموزان است. داده های حاصل از این مطالعه، زمینه مناسبی جهت تصمیم گیری برای طراحی و اجرای مداخلات لازم به منظور بهبود و ارتقاء سطح سلامت جامعه نوجوان و جوان كشور در اختیار سیاستگزاران، تصمیم سازان و مدیران عرصه سلامت قرارداده است. استمرار این نظام علاوه بر این كه قادر خواهد بود روند عوامل خطر بیماری های غیرواگیر را در جامعه مورد مطالعه ترسیم كند، مدیران نظام سلامت را در ارزیابی میزان تأثیر مداخلات انجام شده هم یاری خواهد كند. نتایج مطالعات كاسپین نشان دهنده تغییرات سریع الگوی غذایی و گرایش به مواد غذایی پرانرژی و كم ارزش از نظر غذایی كه به تبع آن باعث اضافه وزن و چاقی می شود. از طرفی، كاهش فعالیت بدنی و افزایش مصرف دخانیات كه می تواند زمینه ساز مصرف و نقطه شروع مصرف سایر مواد افیونی و روان گردان در میان نوجوانان باشد.

وی اظهار داشت: وجود رفتارهای فوق، این جوامع را در معرض همه گیری بیماری های غیر واگیر در طول سال های آتی قرار خواهد داد. این بیماری ها عوامل شناخته شده قابل تغییری دارند كه جلوگیری از آنها احتیاج به فرهنگ خاص و آموزش هایی در ارتباط با شیوه زندگی سالم را دارد كه باید از سنین كودكی و نوجوانی داده شوند. بنابراین، تغییر در عوامل خطر همچون مصرف دخانیات، رفتارهای تغذیه ای نامطلوب و بی تحركی، از مهمترین اقدامات در پیشگیری اولیه از این بیماری ها در همه رده های سنی و به خصوص نوجوانان و دانش آموزان است.

مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان كرد: اصلاح سبك زندگی این گروه با عنایت به نهادینه شدن رفتارها و شكل گیری شخصیت آنها در سال های آتی نویدبخش جامعه ای سالم و مصون از بیماری های شایع خواهد بود. این برنامه با هدف كلی جلوگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در رابطه با سلامت و عوامل خطرزای بیماری ها در دانش آموزان كشور طراحی شد. بر مبنای مطالعه كشوری بررسی وضعیت رفتارهای در رابطه با سلامت دانش آموزان (كاسپین ۴) در سال ۹۱-۹۰ كه با همكاری دو دستگاه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در سراسر كشور انجام گرفت ۵.۴ درصد دانش آموزان ابتدایی، ۹.۲ درصد دانش آموزان راهنمایی ( متوسطه اول ) و ۱۳.۳ درصد دانش آموزان دبیرستانی (متوسطه دوم) در هیچ یك از ایام هفته حتی ۳۰ دقیقه هم فعالیت بدنی در روز نداشته اند. از طرفی تنها ۲۱.۹ درصد دانش آموزان ابتدایی، ۱۵.۶ درصد دانش آموزان متوسطه اول و فقط ۱۴.۴ درصد دانش آموزان متوسطه دوم در ۷ روز هفته ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی داشته اند. همچنین، میزان فعالیت بدنی در دختران به صورت معنا داری كم تر از پسران است. افراد در سنین دانش آموزی و به عبارتی ۶ تا ۱۸ سال، باید حداقل ۶۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط در روز انجام دهند.

ابلاغ برنامه افزایش فعالیت بدنی نوجوانان

دكتر بركاتی با اشاره به اینكه برنامه افزایش فعالیت بدنی نوجوانان با رویكرد مهارت های ارتباطی جهت بهره برداری توسط تمام دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی با همكاری مركز ملی تحقیقات سلامت تدوین و به دانشگاه های سراسر كشور ابلاغ گردیده است، اضافه كرد: هر دانشگاه با عنایت به امكانات موجود و خواست دانش آموزان، سرپرستان آنها و امكانات مدرسه و محل تحصیل بهترین اقدامات و شرایط را برای انجام فعالیت بدنی بیشتر نوجوانان و دانش آموزان فراهم می كنند. از طرفی به منظور داشتن الگو و اجرای آزمایشی طرح فوق با حمایت یونیسف، این طرح با محوریت دانشگاه علوم پزشكی كاشان در این شهرستان انجام شد.


وی ادامه داد: كمیته راهبردی ترویج فعالیت بدنی با تشكیل كارگروه های مشخص و مشاركت كلیه دستگاه های ذی نفع خصوصا آموزش و پرورش و شورای شهر در مدارس و جامعه در حال فرهنگ سازی و ایجاد زمینه و محیط مساعد برای انجام فعالیت بدنی بیشتر توسط نوجوانان و دانش آموزان است. همچنین، با عنایت به ضرورت میزان ۶۰ دقیقه فعالیت بدنی برای سنین ۶ تا ۱۸ سال و نهادینه كردن این رفتار در نوجوانان، با همكاری آموزش و پرورش ضمن الزامی بودن ورزش صبحگاهی در تمام مدارس كشور، تمرینات كششی در مدرسه در حال اجرا می باشد. ضمن رایزنی های اولیه و با عنایت به تفاهمنامه كلی منعقده با آموزش و پرورش، اجرای گسترده تر طرح تمرینات كششی با مشاركت ستاد آموزش و پرورش از آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۵ در دستور كار قرار دارد.

مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمورد برنامه جلوگیری از حوادث و سوانح در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال بیان كرد: هر ساله صدها هزار كودك و نوجوان بر اثر حوادث غیرعمدی و خشونت كشته شده و میلیون ها كودك دیگر هم گرفتار عوارض و بیماری های ناشی از صدمه ها می شوند. در مورد هر یك از انواع صدمه های كودكان و نوجوانان، مداخلات پیشگیرانه ای وجود دارد كه از بروز و شدت این خطرات می كاهد. اساس این مداخلات پیشگیرانه، شناخت و جلوگیری از حوادث عمدی و غیر عمدی است. در سطح جهان، صدمه های غیرعمدی و خشونت از اصلی ترین علل مرگ و میر گروه سنی هدف است و سالانه قریب ۹۵۰ هزار مورد مرگ و میر افراد زیر ۱۸ سال را به دنبال دارد كه در این میان صدمه های غیرعمدی عامل۹۰ درصد این مرگ ها است. بیشترین موارد مرگ ناشی از صدمه در سنین ۱۰ تا ۱۹ ساله دیده می شود.

وی افزود: حوادث ترافیكی در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال، نخستین عامل مرگ بوده و در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال در ردیف دوم قرار می گیرد. علاوه بر مرگ و میر، ده ها میلیون نفر در اثر بعضی از صدمه ها، به مراقبت های بیمارستانی نیاز پیدا می كنند و اغلب آنها با مجموعه ای از ناتوانی ها و عوارض طولانی مدت، از مرگ می گریزند. در لیست حوادث با ضایعات و محدودیت های همیشگی برای كودكان زیر ۱۴ سال، حوادث ترافیكی و سقوط در میان ۱۵ عامل اول قرار گرفته اند. صدمه های كودكان و نوجوانان اجتناب‏ ناپذیر نیستند و می‏‏‏ توان از وقوع آنها پیشگیری و كنترل كرد.


بركاتی بیان كرد: با شناخت عوامل مساعد كننده قابل مداخله مرگ گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و با تهیه اقدامات مداخله ای می توان آنها را كنترل نكرده و یا اثر آنها را كم كند. هدف اصلی این برنامه پیشگیری و كنترل موارد مرگ نوجوانان است. توسعه برنامه جلوگیری از سوانح و حوادث با رویكرد C۴D در دانشگاه های گناباد، بیرجند، كرمانشاه، مشهد، لرستان، جیرفت، هرمزگان، ایران، شهید بهشتی و تهران در سال ۹۷ برگزار شده و دانشگاه های البرز، بوشهر، تبریز، جهرم، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، قزوین، گلستان، كاشان در سال ۹۸ برگزار می شود، همچنین، تدوین پروتكل های اورژانس درهنگام سانحه در مدارس در دست اجرا است.1398/07/05
13:53:09
5.0 / 5
4730
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
بیمارستان دی
deyhospital.ir - تمامی حقوق سایت بیمارستان دی محفوظ و متعلق به مالک دامنه است

بیمارستان دی

بهداشت و درمان